Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Všechny obecně závazné vyhlášky obce Sluštice
jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Sluštice.
 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2017,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 

Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 1/2017,
o nočním klidu.
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2014,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Tato OZV nabývá účinnosti dne 1.1.2015
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 1/2014,
o systému hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sluštice
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.6.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2013,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Tato OZV nabývá účinnosti dne 1.1.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 3/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 2/2012,
o místním poplatku ze psů
 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.6/2009,
o místních poplatcích

 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 3/2009,
kterou se stanovují pravida pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sluštice

 
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.1/2005,
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ V OBCI  ze dne 2.11.2005

 

Obec SLUŠTICE 2015