Informace
 
   VOLBY 2016

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
http://www.krajskevolby2016.cz/volby-2016/
 
3.8.2016
Oznámení o počtu členů volební komise
 
30.5.2016
Informace k voličským průkazům


Od pátku dne 06.05.2016 je možné dle § 26a, odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání voličského průkazu, a to:
- osobně,
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
- v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 30.9.2016 do 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 05.10.2016 do 16:00 hodin.

Převzít voličský průkaz může volič osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby s úředně ověřeným podpisem na plné moci. Volič také může požádat o zaslání voličského průkazu na jím určenou adresu.
 

30.5.2016
Rozhodnutí prezidenta republiky

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016, s datem rozeslání dne 06.05.2016, volby do zastupitelstev krajů. Podle § 3, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

   

 

Obec SLUŠTICE 2015