Územní plán
 
   Územní plán obce Sluštice

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

 

  Územní plán obce Sluštice - změna č. 4
Textová část změny č.4 ÚP.pdf
01 hlavní výkres.pdf
2.01 koordinační výkres.pdf
2.02 ZPF.pdf
05 VPS.pdf

1.1 Hlavní výkres_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.3 Vodovod a kanalizace_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.4 Plynovod_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.5 VPS_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.6 Vymezení etapizace výstavby_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.7 Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a LPF_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.8 Zátopové území_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
1.10 Mapa širších vztahů_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
2.1 Koordinační výkres_úplné znění po změně č.4 ÚP.pdf
Slustice_ Úplné znění po změně č.4.pdf


  Změna č. 3 - návrh zadání, červen 2012
Zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice

  Územní plán obce Sluštice byl schválen 14. 7. 2004.
Občané mají možnost nahlédnutí do územního plánu obce na Obecním úřadě Sluštice
v úředních hodinách.

 

Obec SLUŠTICE 2015