Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Usnesení Nejvyššího správního soudu, které bylo vydáno z důvodu žaloby na neplatnost volby kandidátů ve Středočeském kraji. 09.11.2017 23.11.2017
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva 22. listopadu 2017 od 19:00 hodin
Kde: v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Program:
1. Úvod
2. Projednání záměru obce prodat část pozemku parc. č. 139/1 k. ú. Sluštice
3. Projednání záměru obce prodat část pozemku parc. č. 561/4 a 561/1 k. ú. Sluštice
4. Projednání záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 561/11, část pozemku parc. č. 561/1 a 561/4 k. ú. Sluštice
5. Projednání a schválení smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – nákup elektrické energie na komoditní burze PXE
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2017
 
13.11.2017  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zpracování těžeb nahodilých, vydalo MZE Č.j.: 66595/2017-MZE-16212 8.11.2017  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Nabídka pozemků k pronájmu – katastrální území Sluštice


Žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017, od zveřejnění nabídky doručit na naši pobočku písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz
V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.
30.10.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015