Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA – II. KOLO 17.1.2018  
Záměr obce prodat část pozemku PK 561-11, zahrada 17.1.2018  
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky
- v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
15.1.2018  
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
Výsledky hlasování za územní celky - zdroj: https://www.volby.cz/

 
13.1.2018  
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce pan Jaroslav Pavlíček, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místností: zasedací místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice.
28.12.2017  
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 20.12.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015