Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne

Dokumentace  a posudek  vlivů  záměru na životní prostředí: „I/12 Běchovice - Úvaly"“

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP473.
 

9.10.2017  
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2017:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
 
4.10.2017  
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017
 
25.9.2017  
První zasedání okrskové volební komise - pro volební okrsek Sluštice se sídlem Sluštice 21, 250 84 Sibřina, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční dne 27. 9. 2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Sluštice se sídlem Sluštice č.p. 21.
 
21.9.2017  
Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“
Místo: Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
Datum: 27. září 2017, čas: 13:00 hod.
 
18.9.2017  
Změna č. 1 územního plánu Dobročovice, oznámení o konání veřejného projednání 11.9.2017  
SPÚ - ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY NEPRONAJATÝCH/NEPROPACHTOVANÝCH POZEMKŮ 30.8.2017 31.10.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015