Dokumenty
 
   Samospráva obce Sluštice

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

   Zastupitelé
Zastupitelé obce Sluštice byli zvolení v řádných volbách do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014:

1.

Jaroslav

Pavlíček

starosta

2.

Michal

Devín

místostarosta

3.

Jiří

Müller

předseda FV

4.

Václav

Sommer

člen KV

5.

Veronika

Drsková

člen FV

6.

Hana

Sommerová

člen FV

7.

Marek

Hujer

předseda KV

 

Antonín

Müller

člen KV

  Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

starosta

Jaroslav Pavlíček
 

místostarosta

Michal Devín

členové zastupitelstva

Jiří Müller
Václav Sommer
Veronika Drsková
Hana Sommerová
Marek Hujer
  Výbory a komise

kontrolní výbor

předseda: Marek Hujer
člen: Václav Sommer
člen: Antonín Müller
 
finanční výbor
předseda: Jiří Müller
členka: Veronika Drsková
členka: Hana Sommerová

 

Obec SLUŠTICE 2015