Přehled
 
   Rozpočet a výkazy hospodaření

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Rok Příjmy v.Kč Výdaje v Kč
2017 5 466 900 5 466 900
2016 4 302 400 4 302 400
2015 4 915 900 4 915 900
2014 3 830 415 3 830 415
2013 3 376 100 3 376 100
2012 3 876 200 3 876 200
2011 3 119 900 3 119 900
2010  15 045 200 15 045 200
2009  32 611 700 32 611 700
2008 9 140 000 9 140 000
2007 5 103 000 5 103 000
2006 5 092 000 5 092 000
 

 

 

 

 

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020
2019 Schválený rozpočet obce na rok 2019 (vyvěšeno 10.4.2019)

Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
2018 Schválený rozpočet obce na rok 2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 (vyvěšeno 20.6.2018)
Rozpočtové opatření č.2/2018 (vyvěšeno 09.1.2019)
2017 Schválený rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Schválený závěrečný účet obce Sluštice za rok 2017
FIN 2017.
Rozvaha 2017.
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.
2016

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Rozpočtové opatření č.1 2016
Rozpočtové opatření č.2 2016
Rozpočtové opatření č.3 2016

Schválený závěrečný účet obce Sluštice za rok 2016
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016'
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Závěrečný účet obce za rok 2016

2015 Schválený rozpočet obce na rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
2014 Schválený rozpočet obce na rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014
Přílohy
FIN 12 2014
Rozvaha 12 2014
Výsledovka 12 2014
Zpráva o hospodaření obce za rok 2014
2013 Schválený rozpočet obce na rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12 2013.PDF
Rozvaha 12 2013.PDF
Příloha 12 2013.PDF
Výsledovka 12 2013.PDF
2012 Rozpočet obce na rok 2012
Sluštice_závěrečný účet obce za rok 2012
Přílohy
Sluštice_ZÚO_příloha1_výkaz zisku a ztrát.pdf
Sluštice_ZÚO_příloha2_rozvaha.pdf
Sluštice_ZÚO_příloha3_zpráva o výsledku hospodaření obce
2011 Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočtové opatření č.1/2011
Rozpočtové opatření č.2/2011
Závěrečný účet obce za rok 2011
2010 Závěrečný účet obce za rok 2010
Schválení úpravy rozpočtu
Rozpočtové opatření č.1/2010

 

Obec SLUŠTICE 2015