Dokumenty
 
   Obecní úřad

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 

 

 

 

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ PRO ROK 2016
Poplatky je možné platit:
• Hotově v kanceláři obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách (PO - ST)
• Bankovním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
• Složenkou typu A (v. symbol: 2111, s. symbol: číslo popisné)
Po předložení dokladu o zaplacení Vám bude známka vydaná na obecním úřadě.
Známky za rok 2015 mají platnost do konce ledna 2016 (tj. 31.1.2016)

Schválený návrh s přehledem poplatků za svoz TKO v roce 2016.
Ceny za svoz TKO 2016 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015.
 


Změna podmínek pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

1.11.2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Jako pomůcku k určení, zda se jedná či nejedná o ovocnou dřevinu, použijte přílohu vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, bod. 5.


CETIN - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma

 

Obec SLUŠTICE 2015