Služby
 
   Czech POINT

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 


http://www.czechpoint.cz

VIDIMACE A LEGALIZACE

Obec Sluštice, s účinností od 1. ledna 2014,
se zařadila mezi obce, které můžou na svém území provádět „Vidimaci a legalizaci“ (ověřování podpisů nebo kopie listin).

 

 

 

 

 

   Úřední hodiny Czech Pointu na úřadě obce Sluštice
Pondělí  8.00 - 12.00  a  13.00 - 16.00
Středa 8.00 - 12.00   a 16.00 - 19.00

Mimo uvedené úřední hodiny je možné vyřizovat Vaše záležitosti kdykoli po telefonické nebo osobní domluvě.
Telefon: 724 167 147, e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 
 Poskytujeme tyto služby
 • Výpis z veřejných evidencí:

  Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
  Výpis z obchodního rejstříku
  Výpis z živnostenského rejstříku
  Výpis z rejstříku trestů
  Výpis bodového hodnocení osoby
  Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
  Výpis z Insolvenčního rejstříku

   U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
  Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
  (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
  Obchodní rejstřík - IČ subjektu
  Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
  Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

   
 • Výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů (RT)
U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

Bodové hodnocení osoby
U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč
 

 • KONVERZE DOKUMENTŮ
  Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

   
 • KOPÍROVÁNÍ
  (pro občany Sluštic, do 20ti kopií zdarma)

   


Czech POINT reg.č. CZ.1.06/1.1.00/03.05921
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
 

 

 

Obec SLUŠTICE 2015