20.2.2020
Otevření nové základní školy - ZÁPIS DO ZŠ SIBŘINA
Dne 1.4. a 2.4.2020 se koná zápis do 1. ročníku základní školy od 14:00 do 17:00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SIBŘINA na školní rok 2020/2021
10.2.2020
Pozvánka a program jednání valné hromady honebního společenstva Škvorec,
které se bude konat 29.2.2020 od 14:00 hod ve Škvorci, v pohostinství ,,U Vacků" Barákova 126, Škvorec
15.1.2020
MASOPUST 2020 - 22. února
POZVÁNKA
PROGRAM MASOPUSTU 2020
MASOPUSTNÍ BÁBOVKA
MASOPUSTNÍ PROSBY
6.1.2020
Informace pro občany

Nová otevírací doba pobočky České pošty, s.p. v Sibřině
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.12.2019
Prodej známek na svoz komunálního odpadu bude probíhat od pondělí 06. 01. 2020.
dokument Poplatek TKO 2020
18.11.2019
Přechod na DVB-T2

Již za několik dní začne v České republice druhá vlna digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací staJndard DVB-T2. V noci ze středy 27. na čtvrtek 28. listopadu bude ukončeno stávající vysílání ve standardu DVB-T, a to z vysílačů Žižkov a Cukrák pokrývajících oblast Prahy a středních Čech. Od počátku roku 2020 budou na nový signál postupně přecházet i ostatní oblasti České republiky.
25.9.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava/Ořezy stromoví.
Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx,
v části „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.
Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách, neboť novely těchto zákonů nabyly účinnosti již 01.07.2018.