26.3.2020
Důležité informace pro občany -
Omezení provozu OÚ Sluštice pro veřejnost do odvolání!

Vážení občané,

vzhledem k současné situaci (infekce COVID-19) a v rámci preventivních opatření na území ČR vyhlášené Vládou ČR bude provoz Obecního úřadu Sluštice nadále pro veřejnost omezený, a to do odvolání.

V případě, že potřebujete momentálně vyřídit jakoukoliv neodkladnou záležitost, prosíme, kontaktujte nás předem telefonicky na čísle 724 167 147 nebo emailem na obecslustice@obecslustice.cz

Veškeré platby prosíme provádějte bezhotovostně, převodem na bankovní účet obce 11028201/0100.
V případě platby za svoz komunálního odpadu Vám bude známka (případně i svozová nádoba) doručena domů. Písemné žádosti prosíme vhazujte do poštovní schránky úřadu, budou vyřízeny v co nejkratším možném termínu a vyjádření Vám bude zasláno e-mailem.

Kontaktujte nás i v případě, že se ocitnete v karanténě, a nebo potřebujete pomoct se zajištěním potravin, léků či jinou pomoc (zajištění roušek, dezinfekce,..).

Děkujeme za pochopení a prosíme o dodržování všech doporučení a nařízení, které jsou v současné situaci nezbytné.

Telefonní a emailové kontakty:
OÚ Sluštice: 724 167 147, obecslustice@obecslustice.cz

Starosta obce: 734 122 219, starosta@obecslustice.cz

Důležité informace pro občany - Kontakty na krizové linky

Krizová linka Hl.města Prahy určená pro seniory: 800 160 166
Krizová linka Středočeského kraje určená pro seniory:  777 778 538
LINKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1212 (nonstop, bezplatná)
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU 724 810 106 (Určená pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin)

1.4.2020
Omezení svozu TEXTILU-informace pro občany

V souvislosti s opatřeními přijatými ve snaze zamezit šíření COVID 19 došlo k uzavření zpracovatelského závodu pro svezený textil. Z tohoto důvodu budou kontejnery na textil sváženy pouze „Na zavolání“.
Prosíme občany o omezení ve smyslu ať pozdrží jarní obnovu šatníku. Naše skladovací kapacity jsou omezeny. FCC Česká republika, s.r.o.
1.4.2020
Informace Min. životního prostředí k třídění odpadů.

https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_plastovem_obalu

 

1.4.2020
SOSákovy KORONAVIROVÉ novinky

27.3.2020

Spolek SOSák nabízí POMOC S HLÍDÁNÍM A PÉČÍ O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU DO 13 LET PRO OBČANY, ŽIJÍCÍ V NAŠEM OKOLÍ S PRACOVNÍM NASAZENÍM V „PRVNÍ LINII“
26.3.2020
Opatření svozové firmy FCC
Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19
Přistavování kontejnerů na objemný odpad a mobilní sběr nebezpečných odpadů je zrušen minimálně na dobu platnosti nouzového stavu.

Nové mimořádné opatření MZ ČR - výjimky z uzavření obchodů, platné od 27.3.2020
26.3.2020
Zápis do MŠ Sibřina a zápis do 1. třídy ZŠ Sibřina
Informace k zápisům naleznete na stránkách školy:
https://skolasibrina.cz/
24.3.2020
Doporučení MZ ČR ke současné situaci
Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků.pdf
Doporučení WHO k používání některých ochranných prostředků.docx
Informace_o_speciálnich_stránkách_HZS_ČR.doc

https://www.hzscr.cz/

ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY PRO SENIORY 8:00 - 10:00
Nařízení se týká obchodů s prodejní plochou nad 500 metrů.

Ve středu si společně poděkujme písní "Není nutno"
Ve středu 25. března ve 12.30 hodin v přímém přenosu zazpívá a zahraje celé Česko po úvodním slovu Zdeňka Svěráka píseň Není nutno.
ČT 1 a v Českém rozhlase, na stanicích: Radiožurnál, ČRo Praha, Radio Wave nebo Rádio Junior.

23.3.2020
Nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním!

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů
Stanovisko_NRC_k_ochraně_pracovníku_nakládajícími_s_infekčními_odpady.


Informace Státního zdravotního ústavu k problematice nakládání s komunálním odpadem v současné době ve vazbě na onemocnění COVID19. Důležité je rozlišovat postupy u zdravých lidí, lidí v karanténě a lidí přímo nemocných.

Informace naleznete na stránkách SZÚ - www.szu.cz.
Další informace jsou na stránkách - www.mzp.cz.
20.3.2020
Informace z jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje 20.3.2020.


Nakládání s odpadem z domácností v karanténě a s potvrzeným onemocněním COVID-19.
Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu je důležité, aby domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládaly do pytlů a zavázané pytle odkládaly výhradně do směsného komunálního odpadu.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami
 

Mimořádné opatření MZDR ČR ze dne 19. 3. 2020 - NOVÁ vyhrazená doba nákupů pro seniory,
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

19.3.2020
Koronavirus:
důležité informace pro obyvatele Středočeského kraje

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/

Na Krajském úřadě je od úterního rána 17. 3. 2020 zřízena informační telefonní linka 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena zejména pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče o distribuci osobních ochranných prostředků v rámci kraje, a to příjemcům této přerozdělované pomoci od státu a Středočeského kraje.

Telefonní linka 800 710 710 bude v provozu v PO - PÁ od 08:00 do 16:00.

Níže uvádíme důležité odkazy na informace, které souvisejí s výskytem koronaviru a prevencí jeho šíření.

LINKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1212 (nonstop, bezplatná)

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.


INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU  724 810 106.

Určená pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9:00 do 21:00 hodin.

Přijatá opatření k provozu České pošty od 19. 3. 2020
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek
MZe - výklad (rybaření, myslivost, včelařství)
Výklad MZe z 16. 3. 2020 k rybaření, myslivosti a včelařství.
Nyní tedy k tomu platí povinnost mít roušku či jinou ochranu dýchacích cest.
18.3.2020
Nařízení o zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18:00 dne 18.3.2020 do odvolání platí na území Středočeského kraje nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.2/2020

 

 


Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.1/2020
Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Usnesení vlády České republiky z 18.3.2020 - vyhrazený čas pro nákup potravin pro seniory
Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy.
V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března.
V této souvislosti upozorňujeme, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství - mít zakrytý nos a ústa.

17.3.2020
Usnesení vlády - Sbírka zákonů částka 37
17.3.2020
INFORMACE PRO OBČANY - INFORMAČNÍ PORTÁLY KE KORONAVIRU


Ministerstvo zdravotnictví – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR
https://koronavirus.mzcr.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
www.khsstc.cz
KHS Středočeského kraje přináší informace o nových mimořádných opatřeních MZ ČR v souvislosti s koronavirem včetně jejich plného znění.
http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html

Hygienická stanice hlavního města Prahy
http://www.hygpraha.cz/
Pražští hygienici informují: v Praze se rozšiřují možností testování na onemocnění Covid-19. Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje, že v Praze dochází k rozšiřování možností odběrů vzorků pro testování při podezření na možný výskyt nákazy novým typem koronaviru u obyvatel Prahy.

http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html
16.3.2020
Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy:
Opatreni vlady - ochrana vnitřních hranic ČR.pdf
Priloha OOP - místa určená k překračování hranic.docx

Sbírka zákonů č. 83 / 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČR o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Sbírka zákonů č. 84 / 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČR o přijetí krizového opatření
15.3.2020
Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
14.3.2020
Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu
13.3.2020
Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
Usnesení Vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
11.3.2020
Opatření v souvislosti s COVID-19!
Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem
Doporučení bezpečnostní rady města Říčany pro obyvatele v souvislosti s šířením koronaviru
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 10.3.2020.

Zrušení Dne otevřených dveří MŠ a ZŠ Sibřina z důvodu šíření Covid-19
https://skolka-sibrina.webnode.cz/o-nas/
11.3.2020
Mobilní sběr nebezpečných odpadů 16. 5. 2020
Sluštice – 8:00 hod.
místo zastávky – v obci u hospody, nakládka 20min.
9.3.2020
Aktuální informace ke COVID-19!
Tisková zpráva z jednání Krajské epidemiologické komise (pracovní skupiny krizového štábu kraje) která projednala aktuální situaci šíření nákazy COVID-19 ve Středočerském kraji. 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19"

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotní lůžkové péče a zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštev.
9.3.2020
SOSákovy novinky na BŘEZEN 2020
9.3.2020
Můj kraj - VÝZVA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/vyzva/
 
28.2.2020
Oznámení pro občany

Obecní úřad Sluštice bude ve středu 4. 3. 2020 z provozních důvodů uzavřen.
Běžné záležitosti bude možné vyřídit v odpoledních úředních hodinách starosty a místostarosty od 18.00 – do 19.00 hodin (v tuto dobu nebude možné vydávat výpisy ze systému CzechPOINT a ověřovat listiny a podpisy).

Děkujeme za pochopení.
V případě nutnosti prosím volejte tel. 724 167 147
20.2.2020
Otevření nové základní školy - ZÁPIS DO ZŠ SIBŘINA
Dne 1.4. a 2.4.2020 se koná zápis do 1. ročníku základní školy od 14:00 do 17:00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SIBŘINA na školní rok 2020/2021
10.2.2020
Pozvánka a program jednání valné hromady honebního společenstva Škvorec,
které se bude konat 29.2.2020 od 14:00 hod ve Škvorci, v pohostinství ,,U Vacků" Barákova 126, Škvorec
15.1.2020
MASOPUST 2020 - 22. února
POZVÁNKA
PROGRAM MASOPUSTU 2020
MASOPUSTNÍ BÁBOVKA
MASOPUSTNÍ PROSBY
6.1.2020
Informace pro občany

Nová otevírací doba pobočky České pošty, s.p. v Sibřině
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
23.12.2019
Prodej známek na svoz komunálního odpadu bude probíhat od pondělí 06. 01. 2020.
dokument Poplatek TKO 2020
18.11.2019
Přechod na DVB-T2

Již za několik dní začne v České republice druhá vlna digitalizace spojená s přechodem na nový vysílací staJndard DVB-T2. V noci ze středy 27. na čtvrtek 28. listopadu bude ukončeno stávající vysílání ve standardu DVB-T, a to z vysílačů Žižkov a Cukrák pokrývajících oblast Prahy a středních Čech. Od počátku roku 2020 budou na nový signál postupně přecházet i ostatní oblasti České republiky.
25.9.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava/Ořezy stromoví.
Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx,
v části „Služby pro veřejnost“ – „Rady a služby“ – „Občan na úřadě“.
Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách, neboť novely těchto zákonů nabyly účinnosti již 01.07.2018.