Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2018 Datum zveřejnění Zveřejněno
do dne
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.7.2018  27.6.2018 4.7.2018
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.6.2018 1.6.2018 4.7.2018
Veřejná vyhláška: Územní plán Dobročovice 2018 - po změně č. 1
https://dobrocovice.cz/dokumenty/verejna-vyhlaska_uzemni-plan-dobrocovice-2018-po-zmene-c-1.pdf
28.5.2018 7.6.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 1. června 2018 25.5.2018 6.6.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 9.5.2018 28.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 9. května 2018 2.5.2018 9.5.2018
Závěrečný účet obce Sluštice za rok 2017
FIN 2017.
Rozvaha 2017.
Zpráva o výsledku hospodaření 2017.
30.4.2018 1.6.2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 27.4.2018 28.5.2018
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Sluštice v termínu od 1.5.2018 do 31.7.2018.
18.4.2018 9.5.2018

Veřejná vyhláška: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

hromadný předpisný seznam čj. 1754643/18/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
 

11.4.2018 23.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy,
doplnění původního stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/01212
a III/01211, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“, s t a n o v u j e
v termínu od 9.4.2018 do 30.11.2018.
 

11.4.2018 2.5.2018
Rozhodnutí - povolení uzavírky a objížďky a zvláštního užívání silnice č. III/33313, III/10173, III/0128, III/01211 v Obci Sibřina a silnice č. III/0127 v Obci Stupice, pro akci s názvem – „Vodovod Sibřina, Stupice“. 4.4.2018 2.5.2018
ZÁPIS a USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 29. března 2018 v budově Obecního úřadu Sluštice. 4.4.2018 2.5.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 28.3.2018 18.4.2018
VÝZVA - Obecní úřad Sluštice, jako správce místního hřbitova ve Slušticích vyzývá všechny nájemce nezaplacených hrobových míst, aby se nejpozději do 30.4.2018 dostavili k osobní návštěvě na Obecní úřad Sluštice k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově ve Slušticích a k zaplacení příslušného poplatku. 26.3.2018 3.5.2018
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se koná 29. března 2018 22.3.2018 29.3.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 5.3.2018 28.3.2018
Veřejná vyhláška - místní poplatek, Staturární město Kladno 5.3.2018 4.4.2018
Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚPO Dobročovice. 28.2.2018 28.3.2018
Výsledky II.kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
27.1.2018 7.2.2018
Oznámení veřejného zasedání hodnotící komise Soutěže o návrh - Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj 24.1.2018 12.2.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA – II. KOLO 17.1.2018 31.1.2018
Záměr obce prodat část pozemku PK 561-11, zahrada 17.1.2018 12.2.2018
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky
- v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
15.1.2018 31.1.2018
Výsledky I. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
Výsledky hlasování za územní celky - zdroj: https://www.volby.cz/
 
13.1.2018 31.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce pan Jaroslav Pavlíček, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místností: zasedací místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice.
28.12.2017 17.1.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 20.12.2017 24.1.2018

Obec SLUŠTICE 2015