Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2018 Datum zveřejnění Zveřejněno
do dne
Výsledky II.kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
 
27.1.2018 7.2.2018
Oznámení veřejného zasedání hodnotící komise Soutěže o návrh - Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj 24.1.2018 12.2.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA – II. KOLO 17.1.2018 31.1.2018
Záměr obce prodat část pozemku PK 561-11, zahrada 17.1.2018 12.2.2018
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky
- v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
15.1.2018 31.1.2018
Výsledky I. kola voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Sluštice.
Opis výsledků voleb.
Výsledky hlasování za územní celky - zdroj: https://www.volby.cz/
 
13.1.2018 31.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce pan Jaroslav Pavlíček, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místností: zasedací místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21 pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice.
28.12.2017 17.1.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2017 20.12.2017 24.1.2018

Obec SLUŠTICE 2015