Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

 

 

 

 

 

Soupis zveřejněných dokumentů v roce 2016 Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Zápis a usnesení ze dne 28.12.2016 28.12.2016 22.2.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva, které proběhne ve středu 28.prosince 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice. 21.12.2016 28.12.2016

Usnesení č.j. 085 EX 8231/14-204 o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba
12.12.2016 28.12.2016
VV_rozhodnutí o umístění stavby Odkanalizování obce Sibřina na ČOV Sluštice. 7.12.2016 28.12.2016
Záměr obce pronajmout pozemky v obci Sluštice. 30.11.2016 28.12.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice ze dne 23.11.2016 23.11.2016 28.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice dne 23.11.2016 16.11.2016 23.11.2016
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Odkanalizování obce Sibřina na ČOV Sluštice 26.10.2016 30.11.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (docx)
Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
 
26.10.2016 16.11.2016
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
 
19.10.2016 16.11.2016
Zápis a unesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sluštice dne 29.9.2016 3.10.2016 26.10.2016
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE
Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.
3.10.2016 10.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 29. září 2016
 
21.9.2016 3.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
14.9.2016 10.10.2016
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.9.2016 26.10.2016
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 20/2004-F o zajištění přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uzavřené dne 19.5.2004 s městem Říčany. 22.8.2016 7.9.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o počtu členů volební komise
3.8.2016 10.10.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 29.8.2016 - Obec Sluštice
Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 29.8.2016 (pondělí)
Od 07:00 Do 19:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

 
27.7.2016 5.9.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 22.8.2016 - Obec Sluštice
Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 22.8.2016 (pondělí)
Od 07:00 Do 17:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

 
27.7.2016 5.9.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 18.8.2016 - Obec Sluštice
Plánované přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. (ČEZ Distribuci, a.s.)
Dne 18.8.2016 (pondělí)
Od 11:00 Do 15:00 hod.
Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

 
27.7.2016 5.9.2016
Zápis a unesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného 22.6.2016 29.6.2016 27.7.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny 11.7.2016 od 7:30 do 11:00
Mapka vypnuté oblasti, Sluštice – část obce
15.6.2016 13.7.2016
Obecní úřad Sluštice zve všechny občany obce na veřejné zasedání zastupitelstva dne 22.6.2016 8.6.2016 22.6.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015 6.6.2016 29.6.2016
Oznámení o vydání  Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),

Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Sluštice nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:
MZP_OOP_priloha2_pripominky.pdf
MZP_OOP_zlepsovani_kvality_ovzdusi.pdf
MZP_OOP_priloha3.pdf
MZP_program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_CZ02.pdf
6.6.2016 20.6.2016
Dražební vyhláška č.j.: 085 EX 8231/14-124 o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
 
25.5.2016 15.6.2016
Dražební vyhláška č.j.: 074 EX 10812/10-050 o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
 
25.5.2016  8.6.2016
Květnice - veřejná vyhláška - územní plán - opakované veřejné projednání 4.5.2016  8.6.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Oprava dokumentu zveřejněného 27.4.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29.4.2016 28.5.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015.
29.4.2016 nahrazeno opraveným dokumentem.
27.4.2016 29.4.2016
Dražební vyhláška č.j. 094 EX 07181/14-086 20.4.2016 23.5.2016
Záměr obce prodat část pozemků v katastrální území Sluštice, 13.4.2016 28.4.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost: adresát Josef Volovecký (roč. 1974) 13.4.2016 27.4.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu obce Březí
http://info.ricany.cz/mesto/17-03-2016-ouprr-verejna-vyhlaska-oznameni-vydani-uzemniho-planu-brezi
21.3.2016 11.4.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 16.3.2016 16.3.2016 11.4.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, aktualizace k 1. 2. 2016 (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákona
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) postupuje
aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, v územní působnosti obce
14.3.2016 11.4.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 16. března 2016 9.3.2016 16.3.2016
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 24.2.2016 2.3.2016 16.3.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 2.3.2016 16.3.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 24.2.2016 16.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 24. února 2016 17.2.2016 9.3.2016
Upozornění pro vlastníky lesů - kůrovec
Vydal: MĚÚ v Říčanech, č.ev 7811/2016
10.2.2016 9.3.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016),
Č.j.: 012942/2016/KUSK
8.2.2016 9.3.2016
Veřejná vyhláška - Opakované projednání návrhu zadání ÚPO Březí 8.2.2016 9.3.2016
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství
http://www.eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi/

Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

 

18.1.2016 8.2.2016

CETIN - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma

18.1.2016 8.2.2016

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO PŘECHODNÝ NEDOSTATEK VODY(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) s platností od 22.12.2015 podle ust. § 109 odst. 1 a v souladu s ust. § 115a vodního zákona odvolává a ruší

30.12.2015 8.2.2016
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, kterými prochází ochranné pásmo vedení vysokého napětí. Odstranění a okleštění stromoví 9.12.2015 8.2.2016
Zápis a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11. 2015. 1.12.2015 18.1.2016
Schválený návrh s přehledem poplatků za svoz TKO v roce 2016. 1.12.2015 8.2.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 11. 2015, Středočeský kraj, okres Praha – východ, obec Sluštice, k.ú. Sluštice 750808
9.12.2015 4. 1. 2016
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 11.11.2015 9.3.2016

Obec SLUŠTICE 2015