Elektronická úřední deska archív
 
  Archív sejmutých dokumentů 2013

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Vydal: Obec Sluštice
18.12.2013 5.2.2014
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2013 18.12.2013 10.1.2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 18.12 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
9.12.2013 18.12.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí - dokumentace vlivů záměru "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400KV"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
Do dokumentace lze nahlížet v kanceláři Obecního úřadu Sluštice v úředních hodinách, lze do ní také nahlédnout v Informačním systému EIA nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
www.cenia.cz/eia
www.mzp.cz/eia (pod kódem MZP418)
4.12.2013 10.1.2014
Konkursní řízení na funkci ředitele - ředitelky MŠ Sibřina
Vydal: Obec Sibřina
20.11.2013 4.12.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Generel cyklistických tras
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 4.12.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Výsledky voleb za obec Sluštice
30.10.2013 18.11.2013
Návrh změny jízdního řádu linky PID č. 329 - k připomínkám:
Na základě požadavku obce Květnice na změnu jízdního řádu linky PID č. 329 ("Praha, Skalka - Škvorec, nám.") byli zpracovány společností ROPID následující návrhy úpravy.

Občané obce Sluštice se mohou k návrhům změny jízdního řádu linky PID č. 329 také vyjádřit, nejlépe písemně na e-mail obce: obecslustice@obeslustice.cz, a to do termínu 23. října 2013.
329 - varianta 1
329 - varianta 2
Vydal: oddělení přípravy provozu PID
9.10.2013 30.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o době a místě konání voleb
9.10.2013 30.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
3.10.2013 30.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2013 30.10.2013
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 20.9.2013
Přílohy:
OZV obce Sluštice č.2/2013 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
20.9.2013 30.10.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 20.9 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
11.9.2013 20.9.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
4.9.2013 30.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
4.9.2013 30.10.2013
 Veřejná vyhláška_návrh_zadání_ÚP Zlatá.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
28.8.2013 11.9.2013
Městys Škvorec_veřejná vyhláška_změna č.1 ÚP
Vydal: Úřad městyse Škvorec
19.8.2013 30.9.2013
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.8.2013 14.8.2013 2.9.2013
Oznámení o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 561/1
Vydal: Obec Sluštice
24.7.2013 7.8.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 7.8 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obec úřad Sluštice
24.7.2013 7.8.2013
Záměr „V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV“
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP418.
15.7.2013 31.7.2013
NÁVRH SMLOUVY O DODÁVCE VODY
Vydal: Obecní úřad Sluštice
10.7.2013 10.1.2014
Hlášení - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2012 a příjemce vodného a stočného -Obec Sluštice (IČ 00240761) 1.7.2013 15.7.2013
Oznámení o možnosti podepsat smlouvy na odběr vody pro odběratele
Vydal: Obecní úřad Sluštice
26.6.2013 10.1.2014
Rozhodnuti vlády o zrušení krizového stavu dne 28.6.2013 21.6.2013 5.7.2013
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 19.6.2013
Přílohy:
Obec Sluštice_výroční zpráva za rok 2012
OZV č. 1/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Návrh zadání změny č. 3 ÚP obce Sluštice - textová část
Závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Sluštice
19.6.2013 8.7.2013
USNESENÍ Ústřední povodňové komise ze dne 11.6. 2013 č. 5
USNESENÍ Ústřední povodňové komise ze dne 11.6. 2013 č. 6
12.6.2013 19.6.2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sluštice se koná 19. června 2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice.
Vydal: Obecní úřad Sluštice
11.6.2013 19.6.2013
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství - informace pro hospodáře poškozené povodněmi.
Vydal: Ministerstvo zemědělství
10.6.2013 26.6.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise č. 3 ze dne 8.6.2013
Usnesení Ústřední povodňové komise č. 2 ze dne 7.6.2013
Vydal: Ústřední povodňová komise
10.6.2013 12.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření varroázy včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 19.6.2013
Vyhlášen nouzový stav vládou ČR od na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání . 3.6.2013 10.6.2013
Sluštice_závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Sluštice
Přílohy
Sluštice_ZÚO_příloha1_výkaz zisku a ztrát.pdf
Sluštice_ZÚO_příloha2_rozvaha.pdf
Sluštice_ZÚO_příloha3_zpráva o výsledku hospodaření obce
29.5.2013 14.6.2013
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - OBEC SLUŠTICE 11.6.2013
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
27.5.2013 12.6.2013
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru 415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
Do Oznámení MŽP záměru „V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ v tištěné podobě je k možné nahlížet na obecním úřadě v úředních hodinách.
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
27.5.2013 12.6.2013
Průzkum kotlíkové dotace KÚSK
Anketa týkající se výměny starého kotle za nový nízkoemisní kotel
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
21.5.2013 4.6.2013
Tisková zpráva Generálního finančního ředitelství
Upozornění na špatná čísla účtů na složenkách rozesílaných v dubnu k platbě daně z nemovitostí na rok 2013
3.5.2013 30.5.2013
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 2.5.2013
Vydal: Obec Sluštice
10.5.2013 27.5.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.4.2013 30.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 2.5.2013 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Vydal: Obec Sluštice
24.4.2013 3.5.2013
Informace o zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
Vydal: Česká daňová správa
22.4.2013 30.5.2013
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí 2013:
"V roce 2013 budou všechny hromadné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013'
Vydal: Finanční úřad Říčany
22.4.2013 30.5.2013
Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území vodního toku Výmola
Mapka záplavového území
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.4.2013 28.4.2013
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konané dne 6. března 2013 + příloha návrh rozpočtu obce na rok 2013 13.3.2013 15.4.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 6.3.2013
Vydal: Obec Sluštice
27.2.2013 7.3.2013
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Březí, které se bude konat 16.3.2013
Vydal: Honební společenstvo Březí
27.2.2013 21.3.2013
Rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku parc. č. 846/46, stavebník Ing. Vladimír Klečka
Vydal: MěÚ Říčany, Č.J.: 53039/2012-MURI/OSÚ/00021
14.2.2013 28.2.2013
Oznámení o podání návrhu na změnu záplavového území vodního toku Výmola
Příloha - záplavové území
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
30.1.2013 25.3.2013
Pozvánka na valnou hromadu HS Květnice
Vydal: HS Květnice
30.1.2013 21.3.2013
Výsledky II. kola volby prezidenta ČR - obec Sluštice 26.1.2013 30.1.2013
Zápis do MŠ Sibřina na školní rok 2013 - 2014 23.1.2013 25.3.2013
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Sluštice 22.1.2013 25.3.2013
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - II. kolo 16.1.2013 29.1.2013
Výsledky hlasování v 1. kole volby prezidenta 11. a 12.1.2013 za obec Sluštice 12.1.2013 30.1.2013
Výsledky dodatečných voleb do ZO Sluštice dne 5.1.2013 6.1.2013 30.1.2013
Oznámení o konání voleb do ZO Sluštice - 5.1.2013
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
20.12.2012 6.1.2013
Volby prezidenta České republiky
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb prezidenta České republiky za obec Sluštice
Vydal: MěÚ v Říčanech
20.12.2012 16.1.2013
Jmenovací dekret správce obce Sluštice
Vydal: Ministr vnitra, č.j.MV-98873-3/ODK-2012
Příloha: Kontaktní údaje na správce obce
1.10.2012 6.1.2013

 

Obec SLUŠTICE 2015