Elektronická úřední deska archív
 
   Archív sejmutých dokumentů 2012

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Oznámení o konání voleb do ZO Sluštice - 5.1.2013
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
20.12.2012 6.1.2013
Volby prezidenta České republiky
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb prezidenta České republiky za obec Sluštice
Vydal: MěÚ v Říčanech
20.12.2012 16.1.2013
Oznámení o zahájení územního řízení - ČOV Sluštice
Vydal: MěÚ Říčany, odbor Stavební úřad
12.12.2012 2.1.2013
Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Březí
Oznámení
Návrh zadání
Vydal: Obecní úřad Březí
12.12.2012 9.1.2013
Oznámení a návrh zadání územního plánu obce Květnice
Oznámení
Návrh zadání
Vydal: Obecní úřad Květnice
12.12.2012 9.1.2013
Změny ve správě daně z nemovitostí od 1.1.2012
Vydal: Generální finanční ředitelství
12.12.2012 9.1.2013
Nové volby do Zastupitelstva obce Sluštice konané dne 5.1.2012
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
28.11.2012 6.1.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.11.2012
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
14.11.2012 30.11.2012
Výsledky voleb do Senátu - II. kolo
Vydal: Volební komise v obci Sluštice
20.10.2012 31.10.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
17.10.2012 12.12.2012
Informace k dodatečným volbám do zastupitelstva obce SLUŠTICE
Vydal: Ing. Zdeněk Šusta,správce obce Sluštice
15.10.2012 24.10.2012
Pozvánka na veřejné setkání s občany obce Sluštice, které se uskuteční dne 23.10.2012 v 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Sluštice
Vydal: Ing. Zdeněk Šusta,správce obce Sluštice
15.10.2012 23.10.2012
Výsledky voleb do zastupitelstva Stř. kraje za obec Sluštice
Vydal: Volební komise v obci Sluštice
13.10.2012 20.10.2012
Výsledky voleb do Senátu za obec Sluštice
Vydal: Volební komise v obci Sluštice
13.10.2012 20.10.2012
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
SLUŠTICE - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE, Změna č. 3 - návrh zadání
Vydal: MěÚ v Říčanech
10.10.2012 14.11.2012
Rozhodnutí - výkon přenesené působnosti ve výkonu působnosti silničního správního úřadu bude zajišťovat od data 01.10.2012 příslušný pověřený obecní úřad – Městský úřad Říčany
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.10.2012 31.10.2012
Rozhodnutí - převod příspěvku na výkon přenesené působnosti náležející obci Sluštice  zbývající část příspěvku pro rok 2012
Vydal:  Krajský úřad Středočeského kraje
9.10.2012 31.10.2012
Rozhodnutí - výkon přenesené působnosti ve výkonu působnosti v oblasti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, nakládání s vodami bude zajišťovat od data 01.10.2012 příslušný pověřený obecní úřad – Městský úřad Říčany
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.10.2012 31.10.2012
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. srpna 2012 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí - Ministr vnitra vyhlašuje na den 5. ledna 2013 nové volby pro Obec Sluštice
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
9.10.2012 6.1.2013
Veřejná nabídka pozemků ve vlastnictví státu určených k prodeji
Vydal: Pozemkový fond ČR
5.10.2012 5.11.2012
Rozhodnutí o výkonu přenesené působnosti:
od 21.9.2012 bude zajišťovat výkon plnění volebních úkolů obecního úřadu svěřené obci Sluštice pověřený Městský úřad Říčany.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.10.2012 31.10.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.10.2012
Vydal. ČEZ Distribuce, a.s.
3.10.2012 22.10.2012
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 12. října a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
3.10.2012 20.10.2012
Změna otevírací doby pošty v Sibřině
Vydal: Obec Sibřina
2.10.2012 2.1.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.10.2012
Vydal. ČEZ Distribuce, a.s.
2.10.2012 9.10.2012
Jmenovací dekret správce obce Sluštice
Vydal: Ministr vnitra, č.j.MV-98873-3/ODK-2012
Příloha: Kontaktní údaje na správce obce
1.10.2012 6.1.2013
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 12. října a 13. října 2012
Informace o vydávání voličského průkazu
 
4.9.2012 20.10.2012
Rozhodnutí o přenesené působnosti:
od 20.8.2012 bude zajišťovat výkon plnění volebních úkolů obecního úřadu svěřené obci Sluštice pověřený Městský úřad Říčany.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
22.8.2012 1.10.2012
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 28.6.2012
Vydal: Obec Sluštice
29.6.2012 29.7.2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 28.06.2012 od 19.00 hod v budově OÚ Sluštice.
Vydal: Obec Sluštice
21.6.2012 28.6.2012
Odložení exekučního příkazu proti povinnému Nataliya Hutsulyak
Vydal: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
30.5.2012 14.6.2012
Záměr odprodeje části pozemku č. 139 před objektem čp.32
Vydal: Obec Sluštice
9.5.2012 24.5.2012
Exekuční příkaz proti povinnému Nataliya Hutsulyak
Vydal: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
2.5.2012 30.5.2012
Hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012 je zpřístupněn od 16.4.2012 do 16.5.2012 v budově Finančního úřadu v Říčanech.
Vydal: Finanční úřad v Říčanech
11.4.2012 16.5.2012
OZV obce Sluštice č. 1/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Vydal: Obec Sluštice
29.3.2012 18.4.2012
OZV obce Sluštice č. 2/2012, o místním poplatku ze psů
Vydal: Obec Sluštice
29.3.2012 18.4.2012
OZV obce Sluštice č. 3/2012, o poplatku za užívání veřejného prostranství
Vydal: Obec Sluštice
29.3.2012 18.4.2012
Zápis z veřejného zasedání 28.3.2012
Vydal: Obec Sluštice
28.3.2012 18.4.2012
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 5.5.2012 . 8,00 - 8,20 hod. u hospody.
Vydal: Obec Sluštice
28.3.2012 5.5.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.4.2012 od 9,00 - 13,00 h.
Vydal: ČEZ Distribuce, a-s-
21.3.2012 11.4.2012
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
1. Informace  ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012
2. Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012
Vydal: Finanční úřad v Říčanech
21.3.2012 9.5.2012
Starosta obce Sluštice svolává Veřejné zasedání zastupitelstva obce na středu 28.03.2012 od 19.00 hod v budově OÚ Sluštice
Vydal: Obec Sluštice
14.3.2012 28.3.2012
Závěrečný účet obce Sluštice za rok 2011
Vydal: Obec Sluštice
Všechny doklady je možné prohlédnout na OÚ Sluštice v úředních hodinách.
7.3.2012 28.3.2012
Rozpočet obce Sluštice na rok 2012
Vydal: Obec Sluštice
Všechny doklady je možné prohlédnout na OÚ Sluštice v úředních hodinách.
7.3.2012 28.3.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - odstranění stávajícího RD a stavba nového RD, stavebník Denisa Severová, Lukáš Severa
Vydal: MěÚ Říčany, Stavební úřad
7.3.2012 28.3.2012
Exekuční příkaz proti povinnému Nataliya Hutsulyak
Vydal: Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
22.2.2012 28.3.2012
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy ve Škvorci,
termín podání přihlášek je do 31. března 2012
Vydal: Obec Škvorec
22.2.2012 31.3.2012
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Včelička,
termín podání přihlášek je do 31. března 2012
Vydal: Obec Škvorec
22.2.2012 31.3.2012
Zastavení dražby
Vydal: Okresní soud Praha- východ
8.2.2012 15.2.2012
Dražební vyhláška proti povinnému Ondřej Bureš, Sluštice 20
Vydal: Okresní soud Praha- východ
12.1.2012 8.2.2012

 

Obec SLUŠTICE 2015