Elektronická úřední deska archív
 
  Archív sejmutých dokumentů 2010

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Rozpočtové opatření č.1/2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
18.11.2010 3.12.2010
ZÁPIS A USNESENí  ze zastupitelstva obce Sluštice z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 18.11.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
18.11.2010 3.12.2010
Oznámení - zahájení kolaudačního řízení, Obec Sluštice - vodovod a tlaková kanalizace Slušitce
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP a vodosprávní
10.11.2010 25.11.2010
Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sluštice
Vydal: Obecní úřad Sluštice
3.11.2010 18.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vydal: ČEZ Distribuce.as.
3.11.2010 25.11.2010
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sluštice, které se koná 3.11.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
27.10.2010 3.11.2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vydal: Obecní úřad Sluštice
20.10.2010 18.11.2010

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP a vodosprávní

13.10.2010 28.10.2010
USNESENÍ ZASTUPITELSTV A OBCE SLUŠTICE č.S -8.9.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
8.9.2010 23.9.2010
Starosta OÚ SLUŠTICE svolává Veřejné zasedání zastupitelstva obce na středu 8.9.2010 od 18 hodin v budově OÚ
Program:
změna č.2 ÚP obce
Vydal: Obecní úřad Sluštice
25.8.2010 8.9.2010
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE č.4 -16.6.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
16.6.2010 1.7.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZV ÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU ,JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (dále jen "stavebník") dne 7.5.2010 podal žádost O vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: rekonstrukce NN - Sluštice
Vydal: MěÚ Říčany, stavební odbor
2.6.2010 17.6.2010
Starosta OÚ Sluštice svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE na středu 16.6.2010 od 18 hodin
v budově OÚ Sluštice.
Vydal: Obecní úřad Sluštice
2.6.2010 16.6.2010
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE č.3 -12.5.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
12.5.2010 26.5.2010
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE KONAJí DNE 28.5.2010 OD 14,00 do 22,00
HODIN
A 29.5.2010 OD 8,00 DO 14,00 HODIN
v BUDOVĚ OÚ SLUŠTICE čp.21.
Vydal: Obecní úřad Sluštice
12.5.2010 29.5.2010
Starosta obce Sluštice svolává  VEŘEJNÉ ZASEDÁNí  ZASTUPITELSTVA OBCE na středu 12.5.2010 od 18 hodin
v budově OÚ Sluštice
Vydal: Obecní úřad Slušice
28.4.2010 12.5.2010
Zrušení dražební vyhlášky
Vydal: Okresní soud Praha - východ
28.4.2010 28.5.2010
Stanovení volebního okrsku
Vydal: Obecní úřad Sluštice
7.4.2010 29.5.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZV ÁNÍ K VEI{EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425,
Vydal: MěÚ Říčany, stavební odbor
31.3.2010 16.4.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Sluštice
24.3.2010 28.5.2010
Dražební vyhláška
Vydal: Okresní soud Praha - východ
24.3.2010 28.4.2010
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLUŠTICE č.2 -10.3.2010
Vydal: Obecní úřad Sluštice
10.3.2010 25.2.2010
Oznámení o zahájení řízení - Vodovod a kanalizace obce Sluštice
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP
11.2.2010 26.2.2010
Starosta OÚ Sluštice svolává VEŘEJNOU SCHŮZI OBČANŮ
na středu 24.2.2010
10.2.2010 24.2.2010
USNESENÍ ZASTUPITELSTV A OBCE SLUŠTICE č.l -27.1.2010
Vydal: OÚ Sluštice
27.1.2010 10.2.2010
Zahájení zjišt'ovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., k záměru ,,11/101 Úvaly- Říčanv"
 http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC 1215
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje,
27.1.2010 17.2.2010
Obecní úřad Sluštice vyzývá všechny nájemce hrobů na obecním hřbitově Sluštice k zaplacení poplatku ve výši 500,-Kč na období 2010-2014.Poplatek lze zaplatit hotově na OÚ Sluštice v úředních hodinách ve středu od 18 do 19 hodin.
Termín pro zaplacení je 31.3.2010.
Vydal: OÚ Sluštice
20.1.2010 31.3.2010
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE na středu 27.1.2010 od 18 hodin v budově OÚ Sluštice
Návrh programu:
Změna úPO č.2, Schválení MPOV
Vydal: Obec Sluštice
13.1.2010 27.1.2010
Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.6/2009 o místních poplatcích
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009 15.1.2010
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2009 obce Sluštice o poplatku za komunální odpad
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009 15.1.2010

 

Obec SLUŠTICE 2015