Elektronická úřední deska archív
 
  Archív sejmutých dokumentů 2009

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 

 

 

 

 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Oznámení o výběrovém řízení - SHMS/006/2009
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23.12.2009

6.1.2010

Veřejná vyhláška -zahájení projednávání územního plánu Křenice
Vydal: MěÚ v Říčanech, odbor plánování
23.12.2009

6.1.2010

Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.6/2009 o místních poplatcích
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009

6.1.2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2009 obce Sluštice o poplatku za komunální odpad
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009

6.1.2010

Rozpočet obce na rok 2010
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009

6.1.2010

Usnesení Zastupitelstva obce Sluštice č. 6 z 16.12.2009
Vydal: Obec Sluštice
16.12.2009

6.1.2010

Rozpočtové opatření 2009
Vydal: Obec Sluštice
7.12.2009 30.12.2009
Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Sluštice
Vydal: MěÚ v Říčanech, odbor plánování
25.11.2009 6.1.2010
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - propojení vodovodu a kanalizace'
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
21.10.2009 20.11.2009
Návrh výroku územního rozhodnutí - Maitrea, a.s., vrtaná studna
Vydal: MěÚ Úvaly, Stavební úřad
21.10.2009 25.11.2009
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 4.11.2009
Vydal: Obec Sluštice
14.10.2009 21.10.2009
VV - projednání změny č. 3 územního plánu obce Sibřina
Vydal: OÚ Sibřina
14.10.2009 15.11.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - propojení vodovodu a kanalizace Květnice - Sluštice 14.10.2009 15.11.2009
Stavení povolení - kabelové vedení - ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Říčany, Stavební úřad
9.9.2009 10.10.2009
Stavební povolení tlaková kanalizace, sběrač - Mahová, Wopršálek
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP
9.9.2009 12.10.2009
Vydání povolení - vodovod a kanalizace v obci Sluštice
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP
12.8.2009 20.09.2009 
Stanovisko MŽP - Plán oblasti horního a středního Labe
Vydal: MŽP
5.8.2009

5.9.2009 

Žádost o stavební povolení tlaková kanalizace, sběrač - Mahová, Wopršálek
Vydal: MěÚ Říčany, odbor ŽP
5.8.2009

5.9.2009 

 

Obec SLUŠTICE 2015